Día: Mércores 15 de novembro ás 16:45 horas

Lugar: Aula Magna Colexio Salesianos
(Entrada por Infantil, Taboada Leal)

Orde do día:

1. Presentación da nova Xunta Directiva.
2. Aprobación contas 2022-23.
3. Presentación orzo 2023-24.
4. Posta en común de propostas e suxestións para planificar a colaboración 2023-24.
5. Rogos e preguntas.

Para calquera dúbida salesianosanpa@gmail.com